Home


We gaan terug naar het jaar 1529 waar volgens overlevering het woord reputatie in Frankrijk is ontstaan. Het woord “réputation” is in de theorie vrij vertaald “goede naam” of “aanzien”.

Het gaat er bij reputatie dus vooral om wat anderen van je vinden. Dat heeft deels te maken met je eigen gedrag of de kwaliteit van je product of dienst maar kan uiteraard ook iets zijn wat iemand anderen doet geloven.

Wat zegt de literatuur?

European Institute of Brand Management

Volgens het European Institute of Brand Management wordt de waarde van de reputatie bepaald door de mate waarin de belofte en de bewijsvoering op elkaar aansluiten.

Stel dat je als fabrikant belooft om schone auto’s te produceren en er  blijkt dat er gesjoemeld is met software om de waardes van de uitstoot te manipuleren. Dan is het logisch dat de reputatie van je merk forse schade heeft opgelopen.

Bedrijven met een goede reputatie presteren beter dan hun concurrenten, maar hoe bouw je zo’n reputatie nu op? Veel bedrijven geven geld aan goede doelen of zijn druk met MVO en kloppen zich zelf op de borst. Het is echter de vraag of dergelijke activiteiten in de strategische keuzes van het bedrijf zijn verankerd. Zo niet, dan leiden ze al gauw tot een minder consistente reputatie. Het maakt ze minder geloofwaardig.

Marjolijn Smelt & Suzanne van Hattum

Volgens Marjolijn Smelt & Suzanne van Hattum is reputatiemanagement het verkleinen van het gat tussen identiteit en imago. Kortom, wie wil je zelf zijn en hoe zien anderen jou?

Hierbij zijn er grofweg 2 strategieën:
• Defensief reputatiemanagement: door het managen van issues monitor je vooral wat er online over je wordt gezegd. Eventueel reageer je op een post van anderen om de beeldvorming bij te sturen.
• Offensief reputatiemanagement: je plaatst zelf gespreksstof (content) gericht op jouw doelgroepen. Je zoekt dan actief de dialoog op.

Paul Hughes

Volgens Paul Hughes is de formule voor reputatie: Reputatie = Ideeën + Idealen

Je reputatie is je identiteit die wordt bepaald door anderen. We zijn geen eigenaar van onze reputatie. Anderen bepalen die voor ons. We kunnen wel proberen deze te beïnvloeden. Je reputatie kan je alleen beïnvloeden in de hoofden (gedachten) en harten (idealen) van anderen.

Hierbij worden gedachten met je hersenen verwerkt (logica) en idealen met je hart ontvangen (impact). Ideeën staan in de formule gelijk aan het aanpassingsvermogen van een organisatie, de creativiteit en innovatieve vermogen. Idealen staan in de formule gelijk aan de mate waarin een organisatie zich houdt aan de eigen principes, ethiek, normen & waarden.

Hughes zegt: Voor het bereiken van een topreputatie is het dus van belang om de ideeën te baseren op je idealen.

Literatuur samengevat

Je online reputatie gaat dus over belofte & bewijs, ideeën & idealen, identiteit & imago.

Heineken werkt al jaren hard aan de online reputatie

Bron afbeelding: Biermagazine.nl

Starten met reviews?
Weten wat er online over je wordt gezegd?
Hulp nodig bij de keuze van sociale mediakanalen?
Verbeteren van je reviewscore voor meer omzet?
Weten op welke websites je actief moet zijn?

 

Heb je 1 van bovenstaande vragen dan helpen we je graag!