10 Aanbevelingen


Op basis van onze onderzoeken doen we 10 aanbevelingen om je online reputatie te managen:

1. Maak online reputatiemanagement belangrijk
Het is een proces van monitoren, managen en reageren op online reviews en andere uitingen op sociale media en internet. Een positieve online reputatie draagt substantieel bij aan de winstgevendheid.

2. Bepaal doelen en strategie
Bedenk wat je graag wil dat gasten over je zeggen. Analyseer je reviewscores en rangschikking op belangrijke websites en bepaal je doelen voor de volgende periode.

3. Maak er een groepsopdracht van
Deel je visie over het belang van je online reputatie binnen je team. Maak duidelijk wat de doelen zijn en wat de strategie is om de doelen te bereiken. Benadruk de verschillende rollen voor ieder teamlid om de doelen te realiseren.

4. Wees voorbereid
Het belangrijkste deel van je online reputatie vindt offline plaats. Stel een sociaal media beleid op en richtlijnen die medewerkers duidelijk maken wat de impact en risico’s zijn als een gast verkeerd wordt behandeld. Train je medewerkers om verwachtingen van gasten te overtreffen. Probeer offline klachten direct op te lossen zodat er geen online klacht uit ontstaat.

5. Optimaliseer je online presentatie
Zorg dat je aanwezig bent op alle belangrijke reviewbronnen en optimaliseer je profiel. Zorg ervoor dat je presentatie door middel van een omschrijving, afbeeldingen en video actueel blijft.

6. Maak gebruik van software om je online reputatie te monitoren
Met zoveel online content kanalen is het niet meer eenvoudig om alles bij te houden. Maak dus gebruik van monitorsoftware om niets te missen wat er over je wordt gezegd. Gebruik Google Alerts en zorg dat je wordt geïnformeerd als er een nieuwe review is gepubliceerd. Maak iemand verantwoordelijk voor de regie en train ze in het gebruik van de software.

7. Analyseer de feedback
Onderzoek of er patronen of trends zichtbaar zijn in de feedback die online en offline wordt ontvangen. Gebruik deze feedback in je communicatie als blijkt dat dit op dit moment belangrijk is ten opzichte van je concurrentie.

8. Deel de feedback
Zorg dat de mensen in je team op de hoogte zijn van de belangrijke feedback die wordt ontvangen. Gebruik de feedback om zaken te verbeteren. Voorkom nieuwe klachten en verbeter de beleving voor steeds meer positieve reviews.

9. Stimuleer door een incentive
Maak van je online reputatiedoelen een sport en beloon je team met een incentive als de doelen worden gerealiseerd. Geef ook persoonlijke aandacht aan die teamleden die zich onderscheiden binnen de teamdoelstelling. Vergeet niet je successen te vieren.

10. Reageer op reviews
Door te reageren op een review laat je zien dat je luistert naar de gast en de feedback op prijs stelt. Geef voorrang aan negatieve reviews en reageer persoonlijk en draag een oplossing aan. Bedank daarna de gasten die positief zijn met uiteraard de uitnodiging om weer eens langs te komen.

Het belang van mond tot mond reclame WOM
Bron afbeelding: SocialMediaExplorer.com

Starten met reviews?
Weten wat er online over je wordt gezegd?
Hulp nodig bij de keuze van sociale mediakanalen?
Verbeteren van je reviewscore voor meer omzet?
Weten op welke websites je actief moet zijn?

 

Heb je 1 van bovenstaande vragen dan helpen we je graag!